FÖRENING

Vill ni ge era utövare de absolut bästa möjligheterna för att lyckas i sin idrott?

 

 

Vill ni ge era utövare de absolut bästa möjligheterna för att lyckas i sin idrott?

All modern idrott är explosiv, fysisk och komplex, den bästa vägen för de som idrottar är att optimera sin idrott är att förbättra den atletiska grunder, detta oavsett vilken idrott man ägnar dig åt. Vår erfarenhet är att alltför många idrottare saknar viktiga grundläggande kvaliteter viket kan komma att begränsa möjligheterna till en maximal prestationsutveckling.

Som idrottare måste du ha en balanserad kropp, baserad på en utvecklad bålstabilitet från vilken kraften utgår, kraften övergår till armar och ben, vilka jobbar tillsammans och utgör en stark och stabil kropp där centrala nervsystemet styr hela kroppen som en enhet och inte bara enskilda isolerade muskler.

Vår funktionella träningsfilosofi läger tyngdpunkten på att utveckla idrottutövarens färdigheter inom rörlighet, stabilitet, balans, koordination, kroppskontroll, och rörelseeffektivitet.

Detta tillsammans ger en ”helkroppsstyrka” – hjärna, centrala nervsystemet och musklerna arbetar ihop som en enhet.

Med detta i grunden utvecklar vi och optimerar styrka, snabbhet, explosivitet och den aeroba och anaeroba konditionsnivå samt skapa förutsättningar för skadefri idrottsutövning för att kunna nå optimal nivå.

 

FÖRENING