Nya Medlem

Medlemskap

Gäller från det datum du deltar och bokar in dig på en hel Cycle och 1 år framöver. Är du redan medlem så förlängs inte medlemskapet utan du tar del av reducerade priser och slutdatum är det som när du tecknade först cyclen.

Special event och sommarträning ingår inte medlemskap. Medlemskapet kan lösas separat och ger förmånliga priser på produkter och event.

Ålder

För att träna hos Rascal MT måste du vara 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år förutsätts att målsmans namn är bokad för dennes räkning.

PR & Reklam

Medlemmar godkänner att alla bilder och filmupptagningar under träning får användas av Rascal MT i marknadsföringssyfte.

Personligt Ansvar

Rascal movment training ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmar. Rascal Movment training ansvarar inte för personskador som åmakas medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller besökares agerande eller brist under träningstillfällerna. Rascal Movment training rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och övriga besökare att teckna olyckfallsförsäkringar (finns oftast i hemförsäkringen).

Hälsa

Varje medlem har eget ansvarar för att deras hälsa är god inför och under varje träningstillfälle.

Sjukdom

Vid sjukdom eller frånvaro från träning anser rascalmt att passet eller passen är förverkat och därmed avsäger sig rätten om återbetalning. Däremot vid uppvisande av läkarintyg kan medlemmen träna under annan träningsperiod motsvarande den tid som sjukdomen bröt ut och medlemmens träning avbröts.

Obs!

Gäller endast under medlemsperioden max 1 år.

Ändringar

Rascal Movment training har rätten att ändra träningstider, dagar och träningsplats .

Person uppgifter

Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden gällande tecknat avtal.

För mer information läs PuL.

Vid bokning har jag har tagit del av och godkänner villkoren för medlemsavtalet!

Medlemsvillkor för Rascal Movement Training!